NPR Žebračka
NPR Žebračka je ukázkou lužního lesa, který se zachoval do současnosti jako typ tvrdého luhu v povodí řeky Bečvy. Má rozlohu kol.235ha a nachází se na sv okraji Přerova. Na této lokalitě patří mezi nejtypičtější dřeviny dub letní, lípa srdčitá, habr obecný a jasan ztepilý. Severní částí protéká umělý kanál Strhanec, který během své existence získal přírodě blízký charakter.Především v jeho okolí se nachází tůně připomínající zbytky vodních toků, kterým se zde na Hané říká smuhy.Jsou důležité především pro výskyt bezobratlých živočichů (listonoh jarní, žábronožka sněžní) a pro řadu druhů obojživelníků (např. čolek obecný, čolek velký, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan štíhlý), z ptáků zde nachází vhodné podmínky např. kachna divoká.Začátkem jara je zde toto prostředí s tajemnými scenériemi částečně zaplavené a do léta postupně vysychá.

Jaro zde bývá nejkrásnějším obdobím v roce. Během března a dubna v ještě nezeleném lese dávají svým zpěvem najevo některé druhy ptáků blížící se dobu hnízdění (sýkory koňadra, modřinka a babka, střízlík obecný, červenka obecná, brhlík lesní, drozd zpěvný, pěnkava obecná, dlask tlustozobý, šoupálek dlouhoprstý). Do toho se ozývají hlasy strakapoudů velkých a prostředních, doprovázené jejich typickým bubnováním. Tou dobou se zde současně začíná vyskytovat typický jarní aspekt s tisíci květy rostlin (ladoňka karpatská, sněženka podsněžník, dymnivka dutá, sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá, orsej jarní, křivatec žlutý, hvězdnatec zubatý, zapalice žluťuchovitá, kyčelnice žlaznatá, plicník lékařský).Později podstatnou část území pokrývá hustými porosty česnek medvědí se svou typickou vůní. Začátkem léta se zde početně vyskytuje nádherně kvetoucí lilie zlatohlavá a také začíná období hromadného líhnutí komárů, pro toto prostředí typické. Na podzim tady vše utichá a padání listí narušuje jen hlas sojek a vran. Vše se chystá k zimnímu spánku, aby se to s následujícím jarem mohlo zase probudit do jarních barev. Ale i během zimního období zde hledají své útočiště někteří ptáci. Některé zimy sem zalétají brkoslavi severní a své zimní nocoviště zde mají tisícová hejna havranů polních (např. v zimě 2009/2010). Mimo to se zde někteří ptáci zastavují i na tahu (sluka lesní, drozd cvrčala).Lokalitou prochází turistická stezka a naučná vlastivědná stezka "Přerovským luhem".Podobné ekosystémy se nejblíže odsud nacházejí pod soutokem Bečvy a Moravy (NPR Zástudánčí) a jižně od Olomouce (PR Les Království).

nahoru